Design for Manufacturability - How to Use Concurrent Engineering to Rapid Develop Low-Cost, High-Qua

Design for Manufacturability - How to Use Concurrent Engineering to Rapid Develop Low-Cost, High-Qua

Kirjan keskeinen sisältö on tuotteiden suunnittelu niin, että stabiili valmistus voi tapahtua mahdollisimman alhaisilla kustannuksilla, mahdollisimman korkealla laadulla ja nopeasti. DFM -tuotteiden suunnittelukonseptia on kirjassa laajennettu Lean -valmistukseen. Kirja käsittelee varsin laajasti ja hyvin koko suunnitteluketjun pituudelta tuotesuunnittelua valmistettavuuden näkökulmasta.


Kirjan keskeiset teemat ovat:

  • Kuvaa kuinka suunnitella tuoteperheitä Lean- ja tilaustuotantoon ja massaräätälöintiin
  • Korostaa kaikkien tuotteiden kokonaiskustannusten ja sivukulujen merkitystä ja näiden summaa
  • Kirjassa on lukuisia tuotteiden, kokoonpanon, testauksen korjauksen ja ylläpidon suunnittelusääntöjä
  • Kirja sisältää myös suunnittelusääntöjä osien valmistettavuudelle
  • Osoittaa kuinka suunnitellaan laatu ja luotettavuus

Kirjan keskeinen sisältö:


1. Design for Manufacturability
2. Concurrent Engineering
3. Designing for Product
4. Designing for Lean and Build-to-Order
5. Standardization
6. Minimizing Total Cost by Design
7. Total Cost
8. DFM Guidelines For Product Design
9. DFM Guidelines for Part Design
10. Design for Quality
11. Implementing DFM
Appendix A: Product Line Rationalization
Appendix B: Summary of Guidelines
Appendix C: Feedback Forms
Appendix D: Resurces

Kirjoittaja: David M. Anderson
Sivuja: 450
Julkaisuvuosi: 2014

  
90.00 EUR99.00 EUR (alv 10.00 %)
Design for Manufacturability - How to Use Concurrent Engineering to Rapid Develop Low-Cost, High-Qua

Tuotekoodi: 1722
Varastossa: 6