The Essential Deming & Juran's Quality Essentials

The Essential Deming & Juran's Quality Essentials


PAKETTITARJOUS!

The Essential Deming & Juran's Quality Essentials yhteishintaan 91,95 € + Alv.

Yksittäin ostettuna 50,95 € + Alv /kpl.


The Essential Deming

Tri W. Edwards Deming liitetään niin tuottavuuteen kuin laatuunkin. Hän on ehdottomasti viime vuosisadan merkittävin laatu- ja tuottavuusvaikuttaja. Hän oli Japanin ja Kauko-Idän kasvun takana. Hän myös osasi ennustaa jo 1983 länsimaita uhkaavan tuottavuuskriisin kirjassaan Out of the Crisis ja samassa ja myöhemmin ilmestyneessä kirjassa The New Economics (1993) hän esitti kuuluisat johtamisen "Prinsiipit" ja parantamisen teorian (Profound Knowledge). Mikään kirja ei ole paremmin ajassa kuin nyt julkaistu professori Joyce Orsinin kokoama kirja, jossa on 99% Demingin artikkeleita, puheita, kirjoituksia, kirjeitä ja muistiinpanoja. Kirja on toimitettu ja päällekkäisyyksiä on poistettu, mutta sanat ja lauseet ovat Demingin. Lue ja tulkitse itse.

Lue lisää täältä.


Juran's Quality Essentials

Juran’s Quality Essentials for Leaders tarjoaa todistetut menetelmät parantaa liiketoimintaa laadun avulla. Kirjassa on käyty läpi laadun laajaa ja moniselitteistä käsitettä, laatujohtamisen universaaleja johtamismenetelmiä, laatukulttuuria ja sen luomista, strategista laadun suunnittelua ja tuoteinnovaatioiden roolia ja erityisesti suorituskyvyn parantamista (Creating Breakthroughs in Performance). Kirjassa on lisäksi osio, kuinka prosessia ohjataan ja kuinka ”ryvettynyt” ja ”hidastunut” prosessi korjataan. Mistä tiedät, onko prosessin suuorituskyky heikko? Tähän antaa vastauksen Benchmarking, josta Juranilla oli myös sanansa sanottavana.

Lue lisää täältä.

  
91.95 EUR101.15 EUR (alv 10.00 %)
The Essential Deming & Juran's Quality Essentials

Tuotekoodi: 243