LEAN - Tehoa ja laatua muutoksen johtamiseen

LEAN - Tehoa ja laatua muutoksen johtamiseen


Yritys on käynnistänyt useita eri kehittämishankkeita lean-mallin mukaisesti tarpeellisten parannusten aikaansaamiseksi:

On käynnistetty järjestelmällisiä toimenpiteitä lean-kulttuurin kehittämiseksi yritykseen. On kehitetty tuotteiden ja tuotannon kehittämisperiaatteet siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukisivat toisiaan.

On käynnistetty ohjausjärjestelmien kehittäminen virtauksen ja imun aikaansaamiseksi kaikkiin yrityksen liiketoimintaprosesseihin.

On kehitetty menettelytapoja hukan tunnistamiseen ja poistamiseen. On käynnistetty Total Productive Maintenance -ohjelma yrityksen konekannan luotettavuuden kehittämiseksi.

Kehittämisen menetelmät eivät yksinään saa mitään aikaan. Muutosta on myös johdettava. On hallittava kehittämisen kokonaisuus, sen osat ja riippuvuussuhteet.

Menestyvissä organisaatioissa johtajilla on kokonaiskuva. He tietävät kuinka eri osa-alueet liittyvät toisiinsa. He tietävät, kuinka kokonaisuutta on johdettava asetettujen vuositavoitteiden saavuttamiseksi. He myös tietävät, kuinka kokonaisuutta on kehitettävä tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tässä kirjassa on esitetty kokonaisuus, jonka kunkin osan sisältö ja niiden väliset riippuvuussuhteet käsitellään kirjassa yritysesimerkeillä havainnollistettuna.

Kirjan aiheet ovat: tulevaisuuden hallinta, tuotehallinta, prosessien hallinta, kehittämisen hallinta, muutoksen johtaminen ja oman muutoksen johtaminen.

Kirja liittyy teokseen: LEAN - kohti täydellisyyttä sekä sen lean-mallin kohtaan: Muutoksen johtaminen.


Kirjoittaja: Tuominen, Kari
Sivuja: 212
Vuosi: 2010 (Readme.fi)

 

http://www.qk-karjalainen.fi/files/1013/3646/6035/Lean_kirjasarja_arviot_yhteenveto.pdf

http://www.qk-karjalainen.fi/files/3013/3646/6096/Lean_tuoteluettelo.pdf

  
13.00 EUR
35.00 EUR14.30 EUR (alv 10.00 %)
LEAN - Tehoa ja laatua muutoksen johtamiseen

Tuotekoodi: 1757
Varastossa: 19