LEAN - Tehoa ja laatua tulosten suunnitteluun ja seurantaan

LEAN - Tehoa ja laatua tulosten suunnitteluun ja seurantaan


Lean-järjestelmä tuottaa arvoa kaikille sidosryhmille. Se parantaa asiakastyytyväisyyttä, lisää arvoa sidosryhmille sekä ylläpitää turvallista ja terveellistä ympäristöä.

Arvon jokaista komponenttia pitää mitata, tulkita ja raportoida. Arviointi on suoritettava yksityiskohtaisesti, jotta saadaan tarkka kuva vallitsevasta tilanteesta, prosessin suorituskyvystä sekä mahdollisuudesta saavuttaa asetetut tavoitteet.

Erinomaisuus lukuisissa pienissä asioissa luo maailmanluokan tuloksia. Se luo jatkuvaa kehittymistä koko yrityksen tuloksissa, kuten asiakastyytyväisyydessä ja kannattavuudessa.

Mittarit pitää valita siten, että ne myös sopivat lean-ajatteluun ja antavat kriittisiä palautteita johtajille ja työntekijöille. On tärkeää valita oikeat mittarit ja jatkuvasti kehittää niitä.

Kirjassa käsiteltäviä aiheita ovat:
P Tuotekehityskyvyillä tuoteylivoimaa
P Laaduntuottokyvyillä laatuylivoimaa
P Toimituskyvyillä toimitusylivoimaa
P Kustannustehokkuus
P Pääomatehokkuus
P Taloudelliset tulokset
P Henkilöstön kyvykkyydet
P Kilpailijavertailut

Kirja liittyy teokseen: LEAN - kohti täydellisyyttä sekä sen lean-mallin kohtaan: Lean-ohjelman tulokset.


Kirjoittaja: Tuominen, Kari
Sivuja: 141
Vuosi: 2010 (Readme.fi)

 

http://www.qk-karjalainen.fi/files/1013/3646/6035/Lean_kirjasarja_arviot_yhteenveto.pdf

http://www.qk-karjalainen.fi/files/3013/3646/6096/Lean_tuoteluettelo.pdf

 

  
13.00 EUR
30.00 EUR14.30 EUR (alv 10.00 %)
LEAN - Tehoa ja laatua tulosten suunnitteluun ja seurantaan

Tuotekoodi: 1758
Varastossa: 20