LEAN - Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen (TPM)

LEAN - Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen (TPM)


Yritys on päättänyt kehittää merkittävästi kilpailukykyään, kannattavuuttaan ja henkilöstönsä hyvinvointia. Se on havainnut merkittävät parannustarpeet läpimenoajoissa, laadussa ja toiminnan luotettavuudessa.

Se on käynnistänyt useita eri kehittämishankkeita tarpeellisten parannusten aikaansaamiseksi: Prosesseja ja virtausta on kehitetty sekä järjestystä ja siisteyttä on kohennettu. Toimintajärjestelmä on luotu ja hukan poistamiseen tarvittavia menetelmiä opittu.

Kaikissa edellä mainituissa vaaditaan tuotantokoneiston ehdotonta luotettavuutta ja korkeaa tehokkuutta.

Total Productive Maintenance (TPM) on järjestelmällinen tapa kehittää yhdessä henkilöstön kanssa häiriötön tuotanto, joka säästää kustannuksia ja nostaa prosessien tehokkuutta.

Koneet, laitteet ja muu varustus ovat ydinprosesseille resursseja. Laitteiston hankinta, huolto ja kunnossapito ovat niiden tukiprosesseja.

TPM-ohjelma on näiden prosessien radikaalia ja jatkuvaa kehittämistä yhteistyössä koko henkilöstön kanssa siten, että asetetut tehokkuus-, -kustannus-, turvallisuus-, ympäristö- ja muut tavoitteet voidaan saavuttaa.

Kirja liittyy teokseen LEAN - kohti täydellisyyttä sekä sen lean-mallin kohtaan: Hukan estäminen, tunnistaminen ja poistaminen.


Kirjoittaja: Tuominen, Kari
Sivuja: 182
Vuosi: 2010 (Readme.fi)

 

http://www.qk-karjalainen.fi/files/1013/3646/6035/Lean_kirjasarja_arviot_yhteenveto.pdf

http://www.qk-karjalainen.fi/files/3013/3646/6096/Lean_tuoteluettelo.pdf

 

  
13.00 EUR
30.00 EUR14.30 EUR (alv 10.00 %)
LEAN - Tehoa ja laatua kunnossapidon kehittämiseen (TPM)

Tuotekoodi: 1754
Varastossa: 25