LEAN - Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen

LEAN - Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen


Markkinoinnin strategiset tavoitteet ja suunnitelmat luovat pohjan lean-ohjelmalle sekä sen tulosten hyödyntämiselle markkinoilla.

Lean ei ole itseisarvo, vaan sen on tuettava yrityksen pyrkimyksiä hankkia kilpailuetuja markkinoilla ja pitää asiakkaat tyytyväisinä. On vallattava uusia markkinoita sekä kehittää uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin.

Markkinoinnin avulla nostetaan asiakkaiden ostohalua, lunastetaan annetut lupaukset ja odotukset. Markkinoinnilla syvennetään asiakassuhdetta ja saadaan kaikesta tästä tuloksellista ja kannattavaa toimintaa.

”Kehitimme myyntiprosessimme sellaisiksi, jotka riittävän aikaisessa vaiheessa, riittävän nopeasti ja riittävällä luotettavuudella keräävät markkinoilta tarpeelliset tiedot yrityksen ja sen eri toimintojen käyttöön.

Myyntiprosessimme reagoivat riittävän nopeasti asiakkaan muuttuviin tarpeisiin, teemme tarjouksia nopeasti ja luotettavilla tiedoilla. Teemme sen tavalla, joka saa asiakkaamme kiinnostumaan ja tekemään kaupat kanssamme.”

Omassa organisaatiossanne voitte yhdessä arvioida omia markkinoinnin kehittämisen periaatteita, toimivuutta ja tuloksia. Voitte verrata niitä kirjan esimerkkeihin sekä tunnistaa kehittämistarpeita ja kehittämismahdollisuuksia.

Kirja liittyy teokseen: LEAN - kohti täydellisyyttä sekä sen lean-mallin kohtiin: Strateginen johtaminen sekä Virtaus ja imu.


Kirjoittaja: Tuominen, Kari & Rope, Timo
Sivuja: 119
Vuosi: 2010 (Readme.fi)
 

http://www.qk-karjalainen.fi/files/1013/3646/6035/Lean_kirjasarja_arviot_yhteenveto.pdf

http://www.qk-karjalainen.fi/files/3013/3646/6096/Lean_tuoteluettelo.pdf

 

  
13.00 EUR
30.00 EUR14.30 EUR (alv 10.00 %)
LEAN - Tehoa ja laatua markkinoinnin kehittämiseen

Tuotekoodi: 1752
Varastossa: 25