Design for Six Sigma -koulutus, syksy 2021


Ilmoittaudu suomenkieliseen Design for Six Sigma -koulutukseen! 

Tuotekehityksen ja yritysten haasteena on, kuinka lanseerataan menestyvä tuote samalla, kun joudutaan tekemään kompromisseja suunnittelun, tutkimuksen, määrittelyn ja testauksen osalta. Tärkeät kysymykset ovatkin: mitä pitää lähteä suunnittelemaan, kuinka kerrotaan suunnittelulle sekä kuinka tässä kaikessa onnistutaan.

Design for Six Sigma (DFSS) on uuden sukupolven suunnittelumetodi, joka sisältää Six Sigman tavoin uuden suunnitteluprosessin PIDOV ja lukuisan määrän uusia suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja.


DFSS optimoi suunnitteluprosessin niin, että saavutetaan Six Sigma suoritusarvo ja samalla integroidaan Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen. Esimerkiksi General Electricin uudet tuotekehityshankkeet on toteutettu vuodesta 1999 lähtien DFSS -menetelmällä.

Tuotekehityksen ja suunnittelun haaste on ennustaa asiakastarve oikein. Tärkeä osa onnistumista on ymmärtää asiakastarve oikein. Tarve ei useinkaan ole se, mitä asiakas sanoo, vaan täytyy ymmärtää syvällisemmin asiakkaan tarve. Tätä kutsutaan asiakkaan ääneksi – VOC, Voice of Customer. Jos tarve on tunnistettu väärin, seuraa se että kaikki työ mitä tehdään tästä eteenpäin, valuu hukkaa. Asiakastarpeen tunnistamisen jälkeen se tulee testata. Koulutuksen ensimmäisessä jaksossa keskitytään asiakkaan äänen tunnistamiseen sekä käytännön työkaluihin ja konsepteihin, joilla onnistumista voidaan parantaa.

Asiakastarpeen tunnistaminen ei riitä, vaan tämä täytyy muuttaa konkreettiseksi suunnitelmaksi, kuinka tuote tehdään. Suunnitelman täytyy olla sellainen, että tuote on valmistettavissa. Usein ollaan tilanteessa, että suunnitelmat ovat olemassa, mutta valmistus ei onnistu ja tarvitaan joukko muutoksia ennen kuin valmistaminen voi alkaa.

Koulutus pitää sisällään lomakkeet, työkalut ja statistiikan, jotka yhdistettynä kyvykkääseen tiimiin parantavat suunnitteluprosessia.

DFSS-koulutuksessa käydään läpi suunnitteluprosessi, PIDOV ja lukuisa määrä suunnittelun ja tuotekehityksen menetelmiä ja työkaluja. Tarkoituksena on optimoida suunnitteluprosessi niin, että saavutetaan Six Sigma -suoritusarvo samalla integroiden Six Sigma -ominaisuudet uuteen tuotteeseen.

Ajankohta ja paikka:

DFSS-koulutuksen lähijaksot järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuksen laajuus on 10 päivää. Voit osallistua lähi-, etä- tai hybriditoteutukseen.

1. jakso: 23.-25.11.2021
2. jakso: 17.-18.1.2022
3. jakso: 10.-11.2.2022
4. jakso: 17.-18.3.2022
Final-päivä: 20.5.2022

Kouluttaja: Antti Piirainen
 

Katso lisätietoja klikkaamalla tästä.

  
5750.00 EUR7130.00 EUR (alv 24.00 %)
Design for Six Sigma -koulutus, syksy 2021

Tuotekoodi: DFSS-Koulutus