LEAN-johtajakoulutus, kevät 2022


ILMOITTAUDU LEAN -JOHTAJAKOULUTUKSEEN


Nyt puhutaan paljon Leanista, mutta mitä on todella tehty ja saatu aikaiseksi? Onko toimitusvarmuusongelmat, jonot ja myöhästymiset saatu poistettua? Onko palvelu nopeutunut?

Leanista, Lean -tuotannosta, -ajattelusta ja -johtamisesta puhutaan tänä päivänä paljon, etenkin laatu- ja kehittämisihmisten parissa. Lean on systemaattinen lähestymistapa prosessin optimointiin. Optimointi perustuu uskomukseen, että missä tahansa missä tehdään työtä syntyy hukkaa (vaste: non-value added work, MUDA).

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jonka ydin on parantaa asiakkaan kokemaa arvoa eliminoimalla ei-arvoa tuottavia toimintoja. Toimenpiteiden tavoitteena on päästä nykytilasta tavoitetilojen kautta ideaalitilaan. Keinona on jatkuva parantaminen ja virtauksen maksimointi minimoimalla hukkaa. Hukan minimointi tapahtuu hukan juurisyiden tunnistamisen ja uuden toiminnan suunnittelun avulla. Tämä mahdollistaa läpimenoajan radikaalin lyhentämisen ja organisaation joustavuuden nostamisen.

Lean perustuu käsitteille arvo, arvovirta, hukka, koneiden ja laitteiden luetettavuus, stabiilisuus, standardointi, jatkuva virtaus, imuohjaus, jatkuva parannus sekä ihmisten osallistuminen. Jo edellä olevan luettelon läpikäyminen kuvaa sitä, kuinka laajasta asiasta on kysymys. Siksi haluamme tarjota kokonaisvaltaisen ja laajan koulutusohjelman – Lean leader, jossa opiskelija voi tutustua kaikkiin keskeisiin Lean -työkaluihin, oppia soveltamaan niitä sekä voi toteuttaa työhönsä kuuluvan Lean-projektityön.

Koulutuksen ajankohta
Koulutuksen laajuus on 20 päivää. Koulutus järjestetään Lahden Sibeliustalossa. Koulutuspäiviin osallistuminen onnistuu myös etänä.

1. jakso: 24.-25.1.2022
2. jakso: 1.-3.2.2022
3. jakso: 14.-15.3.2022
4. jakso: 28.-29.3.2022
5. jakso: 25.-26.4.2022
6. jakso: 9.-10.5.2022
7. jakso: 30.-31.5.2022
8. jakso: 13.-14.6.2022
9. jakso: 22.-23.8.2022
Final-päivä: 14.10.2022

Koulutuksen teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät valmennusprojektia omaan organisaatioonsa. He soveltavat oppimaansa todelliseen kehityshankkeeseen hankkien näin erinomaisen tietotaidon Lean -ajatteluun ja -työkaluihin.

Hinta
Koulutuksen hinta on 8900 euroa. Hintaan lisätään arvonlisävero 24 %. Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusmateriaali.


Lisätietoja löydät klikkaamalla tästä.

  
8900.00 EUR11036.00 EUR (alv 24.00 %)
LEAN-johtajakoulutus, kevät 2022

Tuotekoodi: LEAN 20-PÄIVÄÄ