Laatujohtamisoppien (TQM) soveltaminen PK-yritykseen - SPC, systeemiteoria, TOC-teoria - tarjoushinta 30 eur + alv

Laatujohtamisoppien (TQM) soveltaminen PK-yritykseen - SPC, systeemiteoria, TOC-teoria - tarjoushinta 30 eur + alv

Kirjassa esitellään PK-yrityksen tie kohti huippulaatua ja taloudellista tulosta. Kirja perustuu DI Eero E. Karjalaisen yli 10 vuotta kestäneeseen kohdeyrityksen laatukoulutukseen ja konsultointiin. Tältä ajalta Tanja Karjalainen on koonnut keskeiset laatuopit ja mittarit helposti ymmärrettävään muotoon. Ensimmäisen kerran Suomessa julkaistaan pienyrityksen (< 30 henkilöä) todellinen laadunkehitys käyrin ja numeroin.

Kirja on jaettu teoria- ja sovellutusosaan. Teoriaosa esittelee keskeiset yritykseen sovelletut teoriat - SPC, systeemiteoria ja TOC-teoria. Esitetyt teoriat ovat yleisiä ja sovellettavissa lähes millaisiin yrityksiin tahansa, suuriin tai pieniin, palvelu- tai tuotannollista toimintaa harjoittaviin.

Sovellutusosassa esitellään, kuinka teorioita on sovellettu Salpausselän Kirjapainoon sekä yrityksen laadunkehityksen vaiheet ja yksityiskohtaiset kehitysluvut vuosilta 1988 - 99.

Tähän toiseen täydennettyyn painokseen on lisätty Salpausselän Kirjapaino Oy:n todellinen laatupalkintohakemus 2000. Tämä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Suomessa julkaistaan kokonaisuudessaan PK-yrityksen todellinen laatupalkintohakemus, joka johti Tasavallan Presidentin luovuttamaan Suomen laatupalkintoon 9.11.2000. Tutustu, mitä laadulla saadaan aikaan!!

 

Kirjoittajat: Karjalainen, Tanja ja Karjalainen, Eero E.
Sivuja: 160
Vuosi: 2000

 

ISBN 951-98355-2-0

  
30.00 EUR
50.00 EUR33.00 EUR (alv 10.00 %)
Laatujohtamisoppien (TQM) soveltaminen PK-yritykseen - SPC, systeemiteoria, TOC-teoria - tarjoushinta 30 eur + alv

Tuotekoodi: 012
Varastossa: 330