Applied Statistics Manual - A Guide to Improving and Sustaining Quality with Minitab

Applied Statistics Manual - A Guide to Improving and Sustaining Quality with Minitab

Kirja on kirjoitettu niille, jotka käyttävät tilastollisia menetelmiä Minitabilla ja haluavat tietää tilastollisen menetelmän käytöstä enemmän kuin vain syöttämällä datan syöttöruutuun ja valitsemalla sopivan analyysin. Kirjassa on esitettynä Minitab 18 (16-) valikot ja analyysien syöttöruudut.  Minitab -softa antaa vastauksen, mutta vastaus voi olla väärä, jos näyte on otettu epäsopivalla tavalla, data on epäsopiva tilastolliseen testiin tai on valittu väärä testi. Voi myös olla niin, että vastaus on täysin oikea, mutta tulos on tulkittu väärin. Kirja tarjoaa ohjeita, kuinka tilastollista metodia sovelletaan ja kuinka suoritetaan tilastolliset testit ilman softaa tai Minitab -ohjelmaa.

Sovelletun statistiikan käsikirja tarjoaa erinomaisen pohjan tehdä data-analyysejä helposti ja käytännönläheisesti. Kirjassa ei keskitytä teoreettisiin konsepteihin vaan kirja antaa vain informaatiota, joka on kriittistä ja oleellista käytännön onnistumiselle. Kirja on tarkoitettu niille, joilla ei ole vielä selkeää käsitystä statistiikasta ja myös tarjoaa pidemmälle edistyneille referenssikirjan. Applied Statistics Manual on erittäin hyvä käsikirja Minitab -ohjelmiston rinnalle.

Sisältö:
Chapter 1: Sampling and Types of Data
Chapter 2: Descriptive Statistics
Chapter 3: Exploratory Data analysis
Chapter 4: Probability
Chapter 5: Hypothesis Testing for Mean, Proportions and Variance
Chapter 6: Sample Size and Confidence Intervals
Chapter 7: Test of Normality and Distribution Transformations
Chapter 8: Nonparametric Tests
Chapter 9: Analysis of Variance (ANOVA)
Chapter 10: Regression
Chapter 11: Measurement System Analysis
Chapter 12: Process Capability
Chapter 13: Statistical process Control
Chapter 14: Design of Experiments
Chapter 15: Reliability
Chapter 16: Other Quality Tools
Appendix A-E

Kirjoittajat: Matthew A. Barsalou ja Joel Smith
Sivuja: 418
Julkaisuvuosi: 2019

 

 

 

 

 

  
97.00 EUR106.70 EUR (alv 10.00 %)
Applied Statistics Manual - A Guide to Improving and Sustaining Quality with Minitab

Tuotekoodi: 15801