New JIT, New Management Technology Principle

New JIT, New Management Technology Principle

Japanin johtamis- ja valmistusteknologiat, erityisesti Toyotan valmistussysteemi (TPS), on voimakkaasti vaikuttanut läntisen maailman tapaan tuottaa tuotteita ja palveluja (Lean). Näistä johtamis- ja valmistusteknologioista on ollut hyvin vähän sisäpiiritietoa Toyotalta.

Kirja antaa uuden ja laajemman näkökulman laadun, tieteellisen laadunohjauksen (Science Quality Control) ja TQM suuresta roolista Toyotan tuotantosysteemissä (Lean). Prof. Kakuro Amasaka kuvaa johtamisteknologioita vertikaali- ja horisontaaliakseleilla, jossa vertikaaliakseli kuvaa TQM:ää tuotantojärjestelmän softwarena ja horisontaaliakseli TPS:ää hardvareksi, jossa tuotannossa oleva vaihtelu, fluctuation, on pienennetty SQC:n avulla, joka on mahdollistanut jatkuvan keskiarvojen nostamisen. Leanista puuttuu lähes kokonaan TQM ja vaihtelua pienentävä ja keskiarvojen nostamisen mahdollistava SQC (SPC).

Kirjan kirjoittaja, professori Kakuro Amasaka, työskenteli vuodesta 1968 Toyotalla erlaisissa johtamistehtävissä. Hän oli tuotannon insinööriosastolla insinöörinä ja päällikkönä, laadunvarmistusosastolla, merentakaisten yksiköiden insinööriosastolla, valmistusosastolla ja TQM:n edistämisestä vastaavalla osastolla (1967-1997) ja TQM osaston pääjohtajana 1998-2000. Tri Kakuro Amasakasta tuli vuonna 2000 professori Aoyama Gakuin yliopistoon Tokiossa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluu tuotantotekniikka (JIT ja Toyota Production System, TPS), tilastotiede, multivarianalyysi, luotettavuustekniikka ja tietojenkäsittelytekniikka. Hänellä on 72 patenttia koskien tuotantojärjestelmiä. Hän on 71-vuotias emeretusprofessori.

Sisältö:
1. Introduction
2. Management Tasks of Manufacturing Companies Shifting to Global Production
3. Basics of JIT: Toyota Production System
4. Innovation of Manufacturing Fundamentals Surpassing JIT
5. New JIT, New Management Technology Principle
6. Driving Force in Developing New JIT
7. Strategic Development of New JIT
8. Advanced Total Development System, Total Production System, and Total Marketing System: Key to Global Manufacturing Strategy
9. Innovative Deployment and Advanced Total Development System, Total Production System, and total Marketing System
10. New Manufacturing Management Employing New JIT

Kirjoittaja: Kakuro Amasaka
Sivuja: 453
Julkaisuvuosi: 2015

  
122.00 EUR134.20 EUR (alv 10.00 %)
New JIT, New Management Technology Principle

Tuotekoodi: 15551