Cost of Poor Quality Guide, 1st Edition, CQI-22

Cost of Poor Quality Guide, 1st Edition, CQI-22

Liikkeenjohdolle suoritetun kyselyn (LNS/2012) mukaan tärkeimmät tavoitteet yritysjohdolla ovat liikevaihdon kasvattaminen (60%), käyttökate (13%) ja globaaleille markkinoille pääsy (15%). Laadun kehittämisessä keskeisiksi tavoitteiksi nousivat vastaavasti laatukustannusten alentaminen (35%), asiakaskokemuksen parantaminen (19%) ja ei yhdenmukaisten tuotteiden (virheellisten) vähentäminen (13%). Tämä ja muut tutkimukset indikoivat, että laatukustannusten mittaus ja johtaminen on tärkeää yritykselle.

ISO 9001:2015 ja 16949:2016 vaatii laatukustannusten sisällyttämistä johdon katselmointiin ja tavoitteiden asettamista näiden parantamiseen. Tri J. M Juran on todennut, että 1) Rahan kieli on oleellista johtamisessa, 2) Laatukustannusten määrittely on puutteellista, 3) Mittaus ja monitorointi on riittämätöntä , 4) Laatukustannusten lähestymistapa on liian rajoittunut ja 5) Laatukustannusten luokittelu on pysynyt stabiilina vuodesta toiseen vaikka maailma on muuttunut. Opas valottaa näitä ja monia laatukustannusten hallintaan ja johtamiseen liittyviä seikkoja.

Sisältö:

Chapter 0: Introduction
Chapter 1: Identification
Chapter 2: Quantification
Chapter 3: Calculation methods
Chapter 4: Prioritization
Chapter 5: Targeting items for action
Chapter 6: Using the data
Chapter 7: Cost of poor quality evaluation conducted by consultants/facilitators
Chapter 8: Do it yourself guide for conducting cost of poor quality evaluation
Chapter 9: Next Actions
Chapter 10: Glossary

AIAG: Cost of Poor Quality Guide, 1st Edition, CQI-22
Sivuja: 43
Julkaisuvuosi: 2012

Kierrevihko

  
78.00 EUR85.80 EUR (alv 10.00 %)
Cost of Poor Quality Guide, 1st Edition, CQI-22

Tuotekoodi: 6591
Varastossa: 4