Luotettavuustekniikka

LUOTETTAVUUSTEKNIIKKA

Luotettavuustekniikka on oma tieteenhaaransa, joka käsittelee aikariippuvaa laatua. Luotettavuus on todennäköisyys, että laite tai toiminta suorittaa vaaditun toiminnon määräoloissa ja vaaditun ajan ilman vikoja. Luotettavuustekniikka on tarkasteltavan kohteen toiminnalliseen tuntemiseen ja luotettavuusteorian hyväksikäyttöön perustuvaa järjestelmien, laitteiden ja komponenttien käyttövarmuuskysymysten järjestelmällistä tarkastelua. Tavoitteena on löytää ja toteuttaa ne käyttövarmuuteen vaikuttavat ratkaisut, jotka taloudellisuutta tai muita kriteereitä käyttäen johtavat parhaaseen tulokseen. Luotettavuuden perusmääritelmä sisältää todennäköisyyden, josta seuraa, että asioita tarkastellaan tilastollisesti. Todennäköisyyden aiheuttaa olosuhteiden moninaisuus, joilla ei ole selviä syyseuraussuhteita.

Mihin luotettavuustekniikka vastaa:
• Miksi tämä osa vikaantui?
• Mitkä ovat seuraukset jos tämä ja tämä osa vikaantuu?
• Mikä on vian esiintymisen todennäköisyys?
• Mitä pitäisi tehdä vian eliminoimiseksi, tai ainakin minimoimiseksi tuotteessa tai tuotannossa?
• Miten suunnitella testit, jotta ne kertoisivat jotain tuotteen luotettavuudesta?
  • Practical Reliability Engineering

    Practical Reliability Engineering

    Luotettavuustekniikasta tuskin voi puhua, jos ei mainitse O'Connorin luotettavuustekniikan kirjaa. Kirjan arvoa kuvaa, että se on päässyt jo viidenteen painokseen. Pidän kirjaa...

    110.00 EUR121.00 EUR (alv 10.00 %)