QFD

QFD

Quality Function Deployment (QFD) on asiakaslähtöinen suunnittelumenetelmä, jolla suunnitellaan asiakkaiden tarpeisiin ja vaatimuksiin perustuvia tuotteita ja palveluja. Sen avulla muutetaan asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset yritysvaatimuksiksi (spekseiksi), jotka käsittävät kaikki vaiheet tutkimuksesta ja tuotekehityksestä tuotantoprosessin ja tuotannon suunnitteluun päätyen markkinointiin/myyntiin ja jakelufunktioihin. QFD:n keskeinen tarkoitus on muuttaa asiakastarpeet mitattaviksi tavoitteiksi, jotka on asetettu tärkeysjärjestykseen ja joita kohden tuotesuunnittelun on helpompi kurottaa. Samalla voidaan verrata oman tuotteen ominaisuuksia kilpailijoiden tuotteisiin nimenomaan asiakkaiden tarpeista lähtevillä mitattavilla ominaisuuksilla.

Asiakkaiden tarpeet on aina muutettava tunnistettujen parametrien mitattaviksi tavoitteiksi. QFD:tä voidaan soveltaa koko ongelman lisäksi myös osaongelmiin ja sitä voidaan jatkaa ketjuttamalla haettaessa esimerkiksi tuotannon ominaisuuksia. QFD:n käyttö on perusteltua, koska ensin on päätettävä, mitä on suunniteltava ja vasta sen jälkeen voidaan päättää, kuinka se tehdään.