Koesuunnittelu, DOE & Taguchi

KOESUUNNITTELU - DESIGN OF EXPERIMENTS (DOE)

Koesuunnittelu tuo strategian suunnitella ja toteuttaa koe (siis kerätä dataa), joka johtaa ideaaliseen tietoon kuinka yksi tai useampi tekijä vaikuttaa vasteeseen. Menetelmän yhtenä merkittävänä kehittäjänä pidetään R. A. Fisher, joka toimi tutkijana 1900 alkupuolella. Suunniteltukoe (DoE) tuo rationaalisen näytteenoton ja mahdollistaa datan analysoinnin. Suunnitellun kokeen rakenne (esimerkiksi ortogonaalimatriisi) ja sen mukaisesti kerätty data yhdistettynä tilastollisiin työkaluihin mahdollistaa empiirisen mallin luomisen.

Yleisimpiä kysymyksiä, joihin suunnitelluilla kokeilla haetaan vastausta ovat:
• Mitkä ovat avain tekijät jotka prosessissa vaikuttavat ulostuloon?
• Mitkä ovat ”asetukset”, jotta saadaan optimaalinen laatu, kustannus ja nopeus aikaiseksi?
• Kuinka saan dataa, jonka avulla voin selvittää ”asetukset”?
• Mitkä ovat päätekijät ja keskinäisvaikutukset prosessissa?
• Mitkä ovat asetukset, jotta prosessin ulostulo vaihtelee mahdollisimman vähän?

Yleisin koe on muuttaa yhtä tutkittavaa tekijää ja pitää muut tekijät vakiona ja havainnoida muutoksia datassa. Tämä tekniikka (OFAT - One-Factor-at-a-Time ) on tehoton ja hidas verrattuna kokeisiin, joissa useita tekijöitä muutetaan yhtäaikaisesti. Useiden tekijöiden muuttaminen ja tuloksen analysointi ilman suunnitelmaa (rationaalista näytteenottoa) ei johda useinkaan parempaan.

Koesuunnittelusta on lukuisia versioita kuten Taguchi-menetelmä, MVT (Multi variable testing), Shainin menetelmä jne.

järjestä nimen | päivityksen | hinnan | alkuperäisen järjestyksen mukaan