The New Economics for Industry, Government, Education

The New Economics for Industry, Government, Education

The New Economics on Dr. Demingin viimeinen kirja, jonka hän kirjoitti ennen kuolemaansa vuonna 1993 93-vuotiaana. Tässä kirjassa Dr. Deming esittelee Syvän Tiedon Järjestelmänsä (System of Profound Knowledge), joka on perusta parantamisen onnistumiselle. Syvällinen tieto muodostuu neljästä osakokonaisuudesta: 1. Järjestelmän, systeemin,prosessin ymmärtämisestä, 2. tiedon teoriasta, 3. vaihtelun ymmärryksestä ja 4. psykologiasta. Dr. Deming määrittelee järjestelmän, systeemin, prosessin seuraavasti: "Sarja keskenään riippuvaisia ​​komponentteja, jotka yrittävät työskennellä yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi. " Systeemillä on oltava tavoite, ilman tavoitetta ei ole järjestelmää. Dr. Deming selittää vaihtelun ja variaation seuraavasti: Kaikilla systeemeillä ja prosesseilla on aina jonkin verran vaihtelua. On tiedettävä, millaista vaihtelua esiintyy, ja on vastattava vaihteluun oikealla tavalla. Yleinen systeemistä ja prosessista johtuva vaihtelu on satunnaista (common cause variation), jota tapahtuu missä tahansa järjestelmässä, systeemissä ja prosessissa. Erityissyyn vaihteluksi (special cause variation) kutsuttu vaihtelu johtuu siitä, että jokin järjestelmän, systeemin ja prosessin ulkopuolelta vaikuttaa järjestelmään. Esimerkiksi normaalisti kestää 25 minuuttia ajaa töihin muutaman minuutin vaihtelulla, mutta tänä aamuna työmatka vaati 50 minuuttia onnettomuuden takia. Normaali ajoaika vaihteluineen edustaa yleistä syyn vaihtelua, kun taas onnettomuus edustaa erityisen syyn vaihtelua. Tiedon teoria on tapa tehdä kokeita tai määritellä mielentila. Dr. Demingin mukaan ilman teoriaa oppimista ei tapahdu. Tohtori Demingin psykologia liittyy sisäisen ja ulkoisen motivaation eroon. Tämä on kirja jota kukaan ei voi ohittaa. Parhaista parhain!

Kirjoittaja: Deming, W. Edwards
Sivuja: 247
Vuosi: 1994

  • Learn about Dr. Deming's System of Profound Knowledge - the knowledge needed for transformation to a new style of management.
  • Understand how to create product and service to achieve continual growth, innovation, and improved market position.
  • Explore the reasons to abolish performance reviews on the job and grades in school.
  • Discover why cooperation, not competition, is vital to success.
  • Find out how to develop joy in work and learning.

  
42.00 EUR46.20 EUR (alv 10.00 %)
The New Economics for Industry, Government, Education

Tuotekoodi: 24
Varastossa: 1