Out of the Crisis

Out of the Crisis

Deming esittää kirjassa johtamista koskevan teorian, joka perustuu hänen 14 kuuluisaan johtamisen periaatteeseensa.

Tämä kirja esitti ensimmäisenä idean TQM (Total Quality Management käyttämättä kuitenkaan termiä). TQM on yleinen ajatus siitä, että tuotteiden ja palvelujen laatu ja niiden jatkuva parantaminen on monien (Total) vastuulla lähtien johtajista ja työntekijöistä aina toimittajille ja jopa asiakkaille asti. Demingille on annettu laajalti tunnustusta (yhdessä Taiichi Ohnon kanssa) systemaattisten laadunmittaus- ja parannustekniikoiden käyttöönottamisesta Japanin valmistusteollisuudessa (Toyota) 1960-luvulla.

Out of the Crisis toi hänen vallankumoukselliset ajatuksensa USA:n yrityksiin. Kirjassa luetellut 14 keskeistä johtamisen periaatetta olivat suoraan ristiriidassa silloisen vallitsevan aikakauden monien johtamisen käytäntöjen kanssa - mukaan lukien tuotantotavoitteet, ” nollavirheeseen" kehottavat iskulauseet ja tarkastukseen perustuva johtaminen - joista oli tullut malli nykyaikaiselle johtamiselle.

Kirja käsittelee laatujohtamista ja muutosta uuteen johtamistapaan, joka tunnetaan myös lyhenteellä TQM (Total Quality Management). Hän toteaa: "Kaikilta muutosta tavoittelevilta johtajilta vaaditaan pitkäaikaista sitoutumista uuden oppimiseen ja uuteen filosofiaa. Pelokkaat ja arat sekä nopeita tuloksia odottavat ihmiset ovat tuomittu pettymään.”

Hänen mukaansa johdon epäonnistuminen tulevaisuuden suunnittelussa johtaa markkinoiden menetykseen, mikä johtaa työpaikkojen menetykseen. Johtamista on arvioitava osingon lisäksi myös innovatiivisilla suunnitelmilla, joilla jatketaa liiketoimintaa, suojataan sijoituksia, varmistetaan tulevat osingot ja tarjotaan lisää työpaikkoja parannettujen tuotteiden ja palveluiden avulla. Hän selittää yksinkertaisella, suoralla kielellä johtamisen muutoksen periaatteet ja niiden soveltamisen.

Sisältö:
Chapter 1: Chain Reaction: Quality, Productivity, Lower Costs, Capture the Market
Chapter 2: Principles for Transformation of Western Management
Chapter 3: Diseases and Obstacles
Chapter 4: When? How Long?
Chapter 5: Questions to Help Managers
Chapter 6: Quality and the Consumer
Chapter 7: Quality and Productivity in Service Organizations
Chapter 8: Some New Principles of Training and Leadership
Chapter 9: Operational Definitions, Conformance, Performance
Chapter 10: Standards and Regulations
Chapter 11: Common Causes and Special Causes of Improvement. Stable System
Chapter 12: more Examples of Improvement Downstream
Chapter 13: Some Disappointments in Great Ideas
Chapter 14: Two Reports to Management
Chapter 15: Plan for Minimum Average Total Cost for Test of Incoming Materials and Final Product
Chapter 16: Organization for Improvement of Quality and Productivity
Chapter 17: Some Illustration for Improvement of Living
Appendix: Transformation in Japan

Kirjoittaja: W. Edwards Deming
Sivuja: 507
Julkaisuvuosi: 1982, 1986

  
65.00 EUR71.50 EUR (alv 10.00 %)
Out of the Crisis

Tuotekoodi: 23